15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://atolye.kalemkahveklavye.com 0 0

Kurmaca 101 · Kurmacanın Temel Unsurları

Kurmaca 101 atölyesi, yalnızca temel unsurlar çerçevesinde kurmaca metinlerin mekanizmasına odaklanır.

Karakter, olay örgüsü, zaman, mekân, anlatıcı, bakış açısı, diyalog ve çatışma unsurlarını tanıtarak bunlar üzerinden bir metnin dinamik, tutarlı, bütünlüklü olmasının esaslarını anlatır.

Kurmaca 101 Atölyesi Kimler İçin?

 • Yukarıda bahsi geçen unsurların en az birini yazıya dökerken sorun yaşayanlar
 • “Bir hikâye fikrim, belli başlı karakterlerim var ama bunu bir kurgu içerisine nasıl yerleştireceğimi bilemiyorum,” diyenler
 • Öykü ve roman yazmanın inceliklerini öğrenmek isteyenler
 • Kurmacanın temel unsurlarını farklı kaynaklarda okuyup öğrenmesine rağmen bu bilgilerin yazıya uygulanmasında zorlananlar

DERSLER

 • Dersler asgari 2 saat, azami 3 saat sürer. Her saatin sonunda 7 dakika mola verilir.
 • Her dersin sonunda soru-cevap payı bırakılır.

UYGULAMALAR

 • Her ders, farklı yazılı ve görsel eserlerden veya örnek parçalardan örneklerle anlatılır.
 • Oturum süresinde uygulama yapılmaz. Katılımcılara, her oturumun konusuyla ilgili küçük yazma egzersizleri verilir ve hafta içinde Koray Sarıdoğan tarafından e-posta üzerinden incelenip yorumlanır.

KURMACA 101 ATÖLYESİ · DERS İÇERİĞİ

1.HAFTA · KARAKTERİZASYON · OLAY ÖRGÜSÜNE GİRİŞ

GİRİŞ:

 • Yaratıcılık ve yazarlık nedir?
 • Kurgu ve kurmacanın ne farkı var?
 • Kurmaca yazarken “işlev”in önemi.
 • Öykü ve roman türlerinin temel dinamikleri.

KARAKTERİZASYON:

 • Karakter nasıl yaratılır?
 • Karakter, kahraman, tip ve diğer tanımlar.
 • “Kahramanın Yolculuğu”nun temel esasları.

OLAY ÖRGÜSÜ:

 • Hikâye ve olay örgüsü ilişkisi.
 • Olay örgüsünün temel işlevi.
 • Diğer kurmaca unsurlarıyla ilişkisi.

(Olay örgüsü ve çatışma, her oturumda, o oturumda anlatılan yeni unsurlarla birlikte derinleştirilerek anlatılmaya devam edilir.)

2.HAFTA · ZAMAN · MEKÂN · ÇATIŞMA · OLAY ÖRGÜSÜ

 • Zaman ve mekânın işlevi.
 • Zaman ve mekânın doğru bir şekilde seçilmesi.
 • Kurmacanın süper gücü: Çatışma.
 • Çatışma nedir, nasıl yaratılır, türleri ve seçimi nasıl olmalıdır?
 • Merak, arka plan hikâyesi, sürpriz ve geri sayım.

3. HAFTA · YAZARIN VEKİLİ: HİKÂYEYİ KİM, NASIL ANLATACAK?

 • Temel anlatıcı tipleri.
 • Temel bakış açıları.
 • Hikâyenin türü, konusu, atmosferi ve karakterleri için doğru anlatıcı tipini ve bakış açısını seçmek.
 • Anlatıcı tipi ve bakış açılarının işlevleri nasıldır?
 • Bir veya birden fazla anlatıcı tipinin kullanımı mümkün müdür?

4.DERS · OKULA DÖNÜŞ: DİLBİLGİSİNİN TEMELLERİ

 • Hikâye yazarken, kurarken, anlatırken veya gösterirken en önemli dilbilgisi kuralları.
 • Vezir veya rezil edenler: Kipler, şahıslar, zamirler.
 • Sözdizimi, cümle yapıları.
 • Kelimeleri cümleye, cümleleri paragrafa dönüştürmenin esasları.
 • Ses, ritim, tasvir, metafor.

5.HAFTA · DİYALOG · MONOLOG · TOPARLAMACA

 • Diyalog ve monolog yazmanın esasları.
 • İki karakterden kalabalık sahnelerde diyalog yazmak.
 • Kurguda işlev esası bakımından iyi bir diyalogda ne olmalı, ne olmamalı.
 • Senaryo yazımının ve sinemanın diyalog bakımından temelleri ve buradan alınacak ilhamlar.
 • Tüm oturumlarda anlatılan konuların bir zihin haritası üzerinde, örneklerle anlatılması.
 • Yazmaya başlama aşaması.
 • Sorular ve cevaplar.
%d blogcu bunu beğendi: