Bir KalemKahveKlavye mecrasıdır.
Siteye gitmek için görsele tıklayabilirsin.

KalemKahveKlavye, kurmaca türlerde yazma uğraşıyla ilgilenen herkesin ihtiyaç duyacağı konu başlıklarından oluşturduğu seminer serisini beş haftalık bir programla sunuyor.

Neden “Atölye” Değil “Seminer”?

“Ortak üretim” içeren atölye sistemi katılımcıların anlık üretimlerini ve/veya ödev sistemini de içerebildiği için bu tür bir çalışma yerine ağırlıkla pratiğe yönelik konu anlatımı ve bol soru-cevapla yarar sağlamak üzerine kurduğumuz sistemi “seminer” olarak adlandırmanın daha doğru olduğunu düşündük.

Bu yüzden her haftanın sonuna ±30 dk. soru-cevap bölümü koyduk.

Seminerle İlgili Merak Edilenler

 • Kurmaca 101’in içeriğini, “kurmacanın temel unsurları”na odaklanmakla birlikte roman, öykü, senaryo, tiyatro gibi alanlardan geçen türler arası bir yaklaşımla hazırladık.
 • Benzeri eğitimlerden farklı olarak içeriklerde dil, dilbilgisi ve ifade konularına da yer verdik.
 • Seminerlerin tümü KalemKahveKlavye’nin kurucusu, yazar ve editör Koray Sarıdoğan tarafından yürütülecek.
 • 2023-2024 döneminin ilk serisini 5 hafta olarak planladık: 20 Eylül, 27 Eylül, 4 Ekim, 11 Ekim ve 18 Ekim 2023 akşamları, katılımcılarla birlikte belirlenecek saatlerde gerçekleştireceğiz.
 • Her seminer en az 90 dakika, en fazla 120 dakika sürecek.
 • Seminer günlerinin, saatlerinin ve sürelerinin değiştirilmesi gerektiğinde, olağanüstü durumlar haricinde katılımcılarla birlikte karar verilecek.
 • Seminerlerin tümüne katılma zorunluluğu yok. İster seçtiğiniz tek tek haftalara hafta başı ücretiyle, ister tümüne katılabilirsiniz.
 • Seminerlerin her birine katılım ücreti 2000 TL, tümüne katılım ise indirimle 900 TL. (KDV dahil.) 
 • Ödemeleri EFT, havale ve banka/kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Kartla ödemelerde komisyon farkı ekleniyor. Kartlı ödemeler için Shopier online mağazamız BURADA.
 • Bilgi almak veya kayıt yaptırmak için bize bilgi@kalemkahveklavye.com adresinden ulaşabilirsiniz.

DETAYLI DERS İÇERİKLERİ

1. HAFTA · KARAKTER

20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA Akşamı

Giriş

 • Neden “yaratıcı yazarlık”? Var mı böyle bir şey?
 • Yaratıcılık ve Yazarlık kavramları neden bir arada?
 • Kurgu ve kurmaca tanımlamaları.
 • Kurmaca yazarken “işlev”in önemi.

Karakteri Yaratmak

 • Temel tanımlar.
 • Hikâyede karakterler ne içindir? Peki neler karakterler içindir?
 • Karakter ve kurmaca unsurlarının ilişkisi.
 • Kahramanın Yolculuğu: Mitoloji, efsaneler, destanlar bize ne anlatıyor? 
 • Karakterin, çağıyla ilişkisi ve çağını aşan karakterler…

Karakteri Geliştirmek

 • Karakteri netleştirmenin incelikleri: Alametifarika, misyon, işlev.
 • Snyder’ın O Kediyi Kurtar örneği.
 • Gerekli ve gereksiz tasvirler. 
 • Arka plan hikâyesini oluşturmak ve kullanmak.
 • Karakterin söz algoritması.
 • Karakteri klişelerden kurtarmak. 
 • Karakteri yazardan kurtarmak.
 • Jung’un Psişe yapısı ve bir kurmaca yazarı olarak ondan faydalanmanın yolları.

2. HAFTA · DRAMATİK YAPI: HİKÂYE · OLAY ÖRGÜSÜ · ÇATIŞMA

27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA AKŞAMI

Hikâye ve Olay Örgüsü

 • Hikâye ve olay örgüsü ilişkisi.
 • Olay örgüsünün temel işlevi.
 • Diğer kurmaca unsurlarıyla ilişkisi.
 • Merak, arka plan hikâyesi, sürpriz ve geri sayım.

Çatışma

 • Kurmacanın süper gücü: Çatışma.
 • Çatışma nedir, nasıl ve neden yaratılır, türleri ve seçimi nasıl olmalıdır? 
 • Kurmaca unsurlarının dinamosu olarak çatışma.
 • Dramatik yazı, dramatik yapı; temel kavramlar.
 • Türler arası yaklaşımla dramayı anlama: Tiyatro, senaryo, roman ve öykü.

3. HAFTA · ANLATICI· BAKIŞ AÇISI

4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA AKŞAMI

 • Temel anlatıcı tipleri
 • Temel bakış açıları
 • Anlatıcı tipi ve bakış açılarının işlevleri nedir, nasıldır?
 • Hikâye için en doğru anlatıcıyı ve bakış açısını seçmek.
 • Bir veya birden fazla anlatıcı ve bakış açısı kullanmak
 • Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri.

4. HAFTA · DİYALOG · MONOLOG · BİLİNÇAKIŞI

11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA AKŞAMI

 • Temel kavramlar: Diyalog, monolog, bilinçakışı.
 • Diyaloğun işlevi nedir?
 • İyi bir diyalogun ve monologun özellikleri -tabii kötü olanların da…
 • İki kişiden daha kalabalık sahnelerdeki konuşma akışı: Hatalar ve püf noktaları.
 • Diyalog ve monologların işlevsel biçimde kullanılması ve akışa yedirilmesi.
 • Senaryo yazma yöntemleri, öykü ve roman yazarına ne mesaj veriyor?
 • Yazarın sesi ile karakterin sesini ayırabilmek.
 • Karakterin cümle algoritması.

5. HAFTA · BİR YAZARIN BİLMESİ GEREKEN TEMEL DİLBİLGİSİ KURALLARI

18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA AKŞAMI

Temel çerçeve:

 • Ne kadar dilbilgisi, ne için dilbilgisi?
 • Kurmacanın başarısı dilbilgisiyle sınırlandırılabilir mi?
 • Hataların kaynağı.

Şahıslar ve Kipler ile Anlatıcı ve Zaman İlişkisi

 • Temel tanım ve bilgiler.
 • Hikâyeyi kim, nasıl anlatacak?
 • Şahıs eklerinin anlatıcıya ve bakış açısına yüklediği işlevler ve anlamlar.
 • Hikâyenin gözü: Şahıs ekleri.
 • Hikâyenin zamanı: Kipler.
 • “Görülen, duyulan, rivayet edilen” ifadeleri hikâyeye ne verir?

Fiil Çatıları

 • Temel tanımlar ve bilgiler.
 • Çatıları bilmek ne işimize yarayacak?
 • Çatılar nasıl gözetilir, takip edilir?
 • Karakterler ve eylemleri: Özne-yüklem ilişkisi ve özne-nesne ilişkisi.

Sözdizimi

 • Sözdiziminin esasları: Cümle yapısı, niteleyen-nitelenen ilişkisi.
 • Sözdiziminin işlevi: Doğru “ses”i çıkarmak, konu ve anlam bütünlüğü kurmak, anlaşılır olmak.
 • Düzyazıda ritim: Neden ve nasıl?