15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://atolye.kalemkahveklavye.com 300 0

Öykü Yarışması Takvimi 2024

Öykü yarışması takvimi 2024 en güncel haliyle burada. Öykü yarışmaları listesi KalemKahveKlavye’nin yaratıcı yazarlık ve editörlük mecrası 3K Atölye’de, eserlerini yarışmalarda değerlendirmek isteyen yazarlar için bir arada. Farklı mecralar tarafından düzenlenen öykü yarışması listelerini, koşulları ve başvuru bilgilerini bu ekranlarda bulabilirsiniz. Ayrıca şiir yarışması, deneme yarışması veya roman yarışması listelerini görmek için aşağıdaki yönlendirmelerden ilgili olana tıklayabilirsiniz.

Not: Bu sayfalarda listelenen yarışmalar KalemKahveKlavye tarafından düzenlenmemektedir. Farklı mecraların ve kurumların yarışmalarından derlenmekte ve detaylı bilgi ile başvuru için ilgili mecralara yönlendirme yapılmaktadır. KalemKahveKlavye’nin düzenlediği herhangi bir yarışma yoktur.

ŞİİR YARIŞMASI SAYFASINA GİT

ROMAN YARIŞMASI SAYFASINA GİT

DENEME YARIŞMASI SAYFASINA GİT

Liste · Öykü Yarışması 2024

Türkiye Bilişim Dergisi 2024 Bilimkurgu Öykü Yarışması

 • Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
 • Öykü Türkçe yazılmalıdır.
 • Öykü, bilimkurgu türünde yazılmış olmalıdır. Bilimkurgusal ögeler içermeyen fantezi, masal ve benzeri türlerde yazılmış öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Her yazar yalnızca bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Önceki yıllarda birincilik ödülü alan yazarlar yarışmaya katılamaz.
 • Dereceye girecek öyküler içinde seçici kurul tarafından yayımlanmaya değer bulunanlar kitap olarak yayımlanacaktır.
 • Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için https://www.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve sistemden gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir
 • TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nın sonuçları 20 Aralık 2024 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 10000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 6000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 4000 TL verilecektir.
 • Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” font büyüklüğünde, “Arial” karakter” seçilerek yazılmalı ve aşağıdaki çevrimiçi form kullanılarak gönderilmelidir. Başvurunun geçerli olabilmesi için yarışmacıların öykü, özgeçmiş ve onaylıyorum formundan oluşan üç adet dokümanı çevrimiçi form üzerinden TBD’ye göndermeleri gerekmektedir.
 • Öykünün yer aldığı dosyaya öykünün adı verilmelidir.
 • Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
 • Özgeçmiş dosyasında yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası, ayrıca varsa kişisel web sitesi/blog adresi bulunmalıdır. Özgeçmiş dosyasına yazarın adı verilmelidir. Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir. Yarışmada rumuz kullanılmamaktadır.
 • Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.
 • Bu biçimsel özellikleri taşımayan öyküler yarışma dışı bırakılacaktır.

Yarışma jürisi: Hikmet Temel Akarsu, Yiğit Değer Bengi, Hakan Bıçakçı, N. Can Kantarcı, Cem Kılıçarslan, Koray Özer, Sedef Özkan, Özgür Tacer, Yasemin Tanbi ve Seda Uyanık.

Çukurova Öykü Yarışması 2024

 • Yarışma, 18 yaş üzeri, Türkçe yazabilen -amatör, profesyonel ayrımına gitmeksizin- herkese açıktır.
 • Her yazar, yarışmaya yalnızca 1 öykü ile başvurabilir.
 • Yarışmaya gönderilen öyküler, dijital ve basılı hiçbir alanda yayımlanmamışı herhangi bir ödül almamış olmalıdır Aksinin ispatı halinde kazanılmış tüm hakların iptali söz konusu olacaktır.
 • Öyküler, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, “115” satır aralığında yazılacaktır. Öyküler en fazla 7 sayfa olacaktır.
 • Başvurular rumuzla yapılacaktır.
 • Gönderilen elektronik postada ekli 2 dosya bulunacaktır. Birinci dosyada öykünüz, ikinci dosyada ise kısa özgeçmişiniz ile iletişim bilgileriniz yazılı olacaktır. Her iki dosya da yarışmacının rumuzuyla kayıt edilecelç birine özgeçmiş diğerine öykü adı eklenecektir. “RUMUZ – Özgeçmiş”/RUMUZ – Öykü adı’ şeklinde.
 • Yarışmada dereceye girenler ve seçici kurulun yayımlanmaya değer gördüğü öyküler ortak bir kitapta toplanabilecek, yarışmaya öykü gönderenler bu şartı kabul etmiş sayılacaklardır. Kitapta öyküsü yer alan yazarlara 2 adet kitap gönderilecektir.
 • Yarışmada dereceye girenlere, 2024 yılı içinı 17 Mayıs 2024 tarihli 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesindeki Tasarruf Tedbirlerine (8.Madde) istinaden para ödülü verilemeyecek, yarışmacılar teşekkür plaketi ile ödüllendirileceklerdir.
 • 1 Ekim 2024 tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sonuçlar, manevi mirasına sahip çıktığımız Yeni Adana Gazetesi’nin kuruluş tarihi olan 25 Aralıklta basın yoluyla duyurulacak, dereceye giren yarışmacılarla ödül töreni için ayrıca iletişime geçilecektir.

Başvuru e-posta adresi: cukurovaoykuyarismasi@gmail.com

Zehirli Kalem Ödüllü Polisiye Öykü Yarışması 2024

Ödülün Amacı

 • Dedektif Dergi, polisiye öykü yazılmasını teşvik etmek ve edebiyatımıza nitelikli polisiye öyküler kazandırmak amacıyla, her yıl Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü adı altında bir yarışma düzenlemektedir.

Gönderilecek Eserlerde Aranan Koşullar

 • Konu serbesttir. Ancak, öyküler polisiye türünde olmak zorundadır. Öykülerde en az bir gizemli suç ve bu gizemi çözmeye çalışan bir araştırmacı bulunmalıdır. Araştırmacı profesyonel ya da amatör bir dedektif olabilir. Öyküler gizemli bir suçun aydınlatılma sürecini anlatmalı, suçlunun kimliği ya da suçun neden ve nasıl işlendiği öykünün sonunda açıklanmalıdır. Öyküler, polisiyenin iki ana alt-türü olan rahat ve sert polisiye türlerinde yazılabilir.
 • Öyküler daha önce hiçbir yerde (basılı veya dijital olarak) yayınlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Öykülerin uzunluğu 3.500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Öyküler özenli bir Türkçe ile yazılmalı, imla kurallarına azami derecede dikkat edilmelidir.

Zehirli kalem Öykü Ödülü’ne katılım şekli ve koşulları

 • Türkiye içinde ya da dışında yaşayan ve 18 yaşını tamamlamış herkes, Türkçe yazmak koşuluyla bu ödüle başvurabilir.
 • Öyküler A4 sayfasına, Calibri yazı karakteri ile 1,5 satır aralığında yazılmalı ve word dosyası olarak elektronik postayla zehirlibirkalem@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik postayla yapılacaktır.
 • Katılımcı, ayrıca 300 kelimeyi geçmeyen yaşam öyküsünü, gerçek adını ve adresini ayrı bir word dosyası halinde elektronik postaya ekleyerek göndermelidir.
 • Başvurularda rümuz kullanılacaktır. Rümuz, öykü dosyasının sol üst köşesine yazılacak, dosyanın hiçbir yerinde yazarın adı yer almayacaktır.
 • Ödüle katılmak için son başvuru tarihi 15/Ağustos/2024’tür.
 • Öyküler, ön seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra, finale kalanlar, 1/Eylül/2024 tarihinde seçici kurul üyelerine teslim edilecektir.
 • Sonuçlar, Ekim ayında Dedektif Dergi’de ve sosyal medyada açıklanacaktır.
 • Dedektif Dergi Yayın Kurulu ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları ödüle başvuramazlar. Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödüle sadece bir öykü ile başvurulacak, dereceye girsin ya da girmesin, hiçbir eser iade edilmeyecektir.
 • Ödüle gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin, öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda sorumluluk öykü sahibinindir.
 • Başvuru sahibi, öyküsünün finale kalması halinde eser üzerindeki basılı ve dijital kullanım hakkını bir defaya mahsus ve bedelsiz olarak Dedektif Dergi’ye devrettiğini kabul etmiş demektir.
 • Bu koşulların yanı sıra, başvuruda bulunan yazarlar, eserlerinin Dedektif Dergi’de, Polisiye Durumlar ve Casusiye.com sitelerinde yayınlanmasını, bir kitap halinde basılarak çoğaltılmasını ve satış amacıyla dağıtılmasını da peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme Esasları

 • Ödüller; düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.
 • Gizemli bir suç sürecini anlatan, polisiye öyküleme tekniğine uygun bir kurguyla ve akıcı bir dille yazılmış, dil ve üslup açısından yenilikler getiren eserlere değerlendirmede öncelik verilecektir.
 • Türkçenin dil ve anlatım kurallarının doğru kullanılması da değerlendirmede önemli bir unsur olarak dikkate alınacaktır.

Ödüller

 • Birinci seçilen öyküye Zehirli Kalem ödülü verilecektir.
 • Seçici kurul, uygun görürse birincilik ödülünü birden fazla öykü arasında paylaştırabilir.
 • Zehirli Kalem Ödülü’nü kazanacak esere verilecek para ödülü, her yıl Dedektif Dergi tarafından belirlenir ve ödül tutarı, sonuçların Dedektif Dergi’de açıklanmasının ardından derhal brüt olarak ödenir.
 • 2024 yılı için 5.000 Tl. para ödülü belirlenmiştir.
 • Seçici kurul ayrıca uygun bulduğu öykülere mansiyon ödülü verecektir.
 • Birinci seçilen ve mansiyon kazanan öyküler bir kitapta toplanarak yayımlanacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Ayşe Erbulak
 • Önay Yılmaz
 • Banu Yıldıran Genç

Myrina Yayınları Öykü Yarışması 2024

 • Öykü yarışmasında konu serbesttir.
 • Yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Öyküler, 3.000 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Her yarışmacı sadece 1 (bir) öykü ile katılabilecektir.
 • Öykü dosyası, Word formatında, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Jüri tarafından başarılı bulunan ilk 20 öykü Myrina Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.
 • Kitaba, birinci olan öykünün adı verilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar, dereceye girmiş olan eserlerinin yayımlanmasına izin vermiş sayılır.
 • Dereceye girip, öyküsünün yayımlanmamasını isteyenler ayrıca bilgi vermelidir.
 • Yarışmaya jüri üyeleri ve üyelerin birinci dereceden yakınları katılamayacaktır.
 • Öykü dosyasıyla birlikte, aşağıda kişisel bilgilerin yer aldığı dosya da gönderilmelidir.
 • Yazılan her bir öykü elbette ki büyük bir emek ister ve büyük bir değere sahiptir.
 • Dereceye giren öykülerin değeri para ile ölçülemeyeceğinden ve para ödülü için yazarlarımız öyküye katılmayacağı için bu yıl para ödülü kaldırılmıştır.
 • Öykü gönderim adresi: info@myrinayayinlari.com.tr

Myrina Yayınları Öykü Yarışması Ödülleri

Jüri tarafından başarılı bulunan ilk 20 öykü Myrina Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.

8. Cumba Öykü Yarışması 2024

Cumba Kültür Sanat Platformu’nun düznlediği 8. Cumba Öykü Yarışması katılım koşulları şöyle:

 • Başvurular 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat 00:00 ile 15 Haziran 2024 Cumartesi saat 23:59 arasında yapılacaktır.
 • Eserler cumbaedebiyat@gmail.com E-Posta adresimize gönderilecektir.
 • E-Postada konu başlığına “8. Cumba Edebiyat Yarışması” yazılmalıdır.
 • Yarışmaya, Cumba Kültür Sanat Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri, Jüri Üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamazlar.
 • 18 (on sekiz) yaşından küçükler ebeveynlerinin imzalı izinlerini de eserleri ile birlikte göndermek zorundadır.
 • Daha önceki yarışmalarımıza katılmış olanlar, katılabilirler.
 • Her yarışmacı sadece bir adet eserle katılabilir.
 • Her yarışmacı E-Postasına eserinin dışında, ayrı bir Word sayfasında kişisel bilgilerini de ekleyecektir.
 • Kişisel bilgilerde; Ad – Soy Ad – Doğum Tarihi – Rumuz – Posta Adresi – Telefon Numarası yazılması yeterlidir.
 • Eserler; TİMES NEW ROMAN karakterinde – 12 PUNTO ölçeğinde ve MAKSİMUM 5 WORD SAYFASI şeklinde yazılmalıdır.
 • Eserlerde konu sınırlaması yoktur.
 • Şartname maddelerinin herhangi birine uymayan eserler, Eser Tasnif kurulu tarafından, değerlendirme dışında bırakılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin, dereceye girsin ya da girmesin Cumba Fanzin’in herhangi bir sayısında yayınlanma hakkı, Cumba Kültür Sanat Platformu’nda saklı tutulacaktır.
 • Yarışmanın ilk beşine girenler 12 Eylül 2024 Perşembe günü Sosyal Medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
 • Yarışmanın ödül töreni ileri bir tarihte belirlenecek olup, asli sıralama ödül töreninde açıklanacaktır.
 • Yarışmaya katılan herkes şartname maddelerini kabul etmiş sayılacaktır.

Evrenkent Kalemleri Öykü Yarışması 204

Evrenkent Kalemleri öykü yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya sadece on sekiz yaş ve üstü katılabilir.
 • Katılımcı, Evrenkent Kalemleri’nin İnstagram veya Twitter hesabını takip etmek zorundadır.
 • Öykü, daha önce bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Metin başkasına ait olmamalıdır ya da yüksek oranda alıntı içermemelidir.
 • Yabancı kelime kullanımından kaçınılmalı, asgari düzeyde tutulmalıdır.
 • Türkçeye özen gösterilerek yazılmalıdır.
 • Evrenkent Kalemleri topluluğu üyelerinin birinci derece akrabaları yarışmaya katılamaz.
 • Her yarışmacı sadece bir öykü ile başvuru yapabilir.
 • Yarışmacılar, gerçek isimleriyle başvuru yapmak zorundadırlar. Öykünün dergimizde yayımlanması durumunda dilerlerse bir mahlas tercih edebilirler.
 • Öykünüzü, Microsoft Word veya Google Dokümanlar üzerinden yazmanızı tavsiye ederiz.
 • Harf boyutu başlıkta 13, metin de ise 12 olmalıdır.
 • Metin “Times New Roman” yazı türüyle yazılmalıdır.
 • Fıkra (paragraf) başlarının boşluk düğmesi ile değil, klavyedeki[!] sekme (tab) düğmesi ile verilmesi gereklidir.
 • Metin en az 600 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazarın ismi ilk sayfanın sağ üst köşesine yazılmalıdır.
 • Yüklenecek belgenin son sayfasına yaş, eğitim durumu, meslek vb. bilgilerin yer aldığı kısa bir öz geçmiş eklenmelidir.

Evrenkent Kalemleri Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 800 TL Amazon Hediye Kağıdı + 6 Kitap
 • İkinci: 500 TL Amazon Hediye Kağıdı + 5 Kitap
 • Üçüncü: 200 TL Amazon Hediye Kağıdı + 4 Kitap
 • Kitaplar
  • Oktay Sinanoğlu – Bye Bye Türkçe
  • Feyza Hepçilingiler – Ama Önce Türkçe
  • Feyza Hepçilngirler – Türkçe Off
  • Feyza Hepçilingirler – Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?
  • Gürcan Sağlam – Hamuşan
  • Gürcan Sağlam – Atatürk Dönemi İç Gelişmeleri

Başvuru Formu

Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması 2024

Özel Saint Michel Fransız Lisesi Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • İstanbul ilinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi okul türlerinde öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılabilir.
 • Eserler guncelle@sm.k12.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.
 • Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.
 • Yarışmacı; orijinal metnin karakterlerini, kurgusunu ve sonunu istediği gibi deforme edebilir.
 • Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.
 • Metin, masal veya halk hikâyesi türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Metin Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.
 • Eser A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 • Eserin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki ( 2 ) A4 sayfadan az, dört( 4 ) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 • Masalın adı ve eseri yazan öğrencinin adı, metnin başında belirtilmelidir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Nisan 2024’tür. Yarışmaya katılan metinlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Metinlerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, uyarlamanın başarısı, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
 • e-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından okulumuz sorumlu değildir.
 • Ödül almaya hak kazanan eserler okulumuzun web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.
 • Son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır
 • Birinci: 4.000 TL
 • İkinci: 3.500 TL
 • Üçüncü: 3.000 TL

Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması 2024

Rize Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

  • Katılım yaraticiyazarlik5353@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla sağlanacaktır. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır
  • Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıtlı BYF ve ÖYG (5-6-7-8. Sınıf öğrencileri) öğrencileri katılabilir.
  • Engellilik durumu yarışmaya katılımda öğrenciler bir dezavantaj teşkil etmemektedir. Engelli bir öğrencinin ödül kazanması durumunda, düzenlenecek ödül törenine katılımı için gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Her öğrenci birden fazla eserle katılabilir.
  • Danışman öğretmenler birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir.
  • Eserler, katılımcı BİLSEM’ler bünyesinde oluşturulacak eser inceleme komisyonlarının onayından sonra gönderilmelidir.
  • Metinlerde yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere yer verilemez.
  • Metinlerde; dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilemez.
  • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  • Hikâyelerde; öğrencilerin psikolojik, duygusal ve bedensel gelişimine olumsuz etkisi olabilecek konu veya içeriklere yer verilemez.
  • Eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler eser sahibinden izin almak kaydı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır
  • Metinler, Times New Roman yazı karakteri ile A4 boyutunda Word dosyası olarak, 12 punto, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
  • Öğrenciler okudukları ya da dinledikleri efsanenin orijinal metnini ve kaynakçasını yazdıkları hikâye ile birlikte ek olarak sunmalıdır.
  • Öğrencilerin çıkış noktası efsaneler olmalıdır. Öğrencilerin kurguları efsaneye dayanmalıdır. Efsane öğrenci için esin kaynağı olmalıdır.
  • Öğrencinin kendi yorumuyla ve fantastik bir çerçeve ile kurgu özgünleştirilmelidir. Kahraman ekleme, çıkarma yapılabilir. Kahramanların kullandığı araç gereçler değiştirilebilir. Mekân çeşitlendirilebilir. Efsanenin tamamı kullanılmak zorunda değildir. İstenilen kısım alınabilir. (mekân, çatışma, kahraman ya da kahramanlar vs.)
  • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
  • Birinci: Rize Gezisi ve Tablet Bilgisayar
  • İkinci: Rize Gezisi ve Tablet Bilgisayar
  • Üçüncü: Rize Gezisi ve Tablet Bilgisayar
  • Jüri Özel Ödülü: Rize Gezisi ve 1 Terabayt Hafıza Kartı

Edebiyatist Kristal Kalem Öykü Ödülü 2024

Edebiyatist Yayınevi Edebiyatist Kristal Kalem Öykü Ödülü 2024 düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya yayınevi çalışanlarının ve jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamaz.
 • 18 yaşını doldurmuş ve daha önce öykü kitabı yayımlanmamış herkes Türkçe yazdığı 1 (bir) öykü ile katılabilir.
 • Konu serbesttir.
 • Yarışmaya aday olan öyküler daha önce hiçbir mecrada -matbu ya da online- yayımlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 • Öykü metni, Times New Roman yazı karakterinde, harfler 11 punto, satır aralığı 1.15, sayfa kenar boşlukları 2.5(normal) olacak şekilde Word programında yazılmalıdır ve 4 sayfayı geçmemelidir. (Önemli Not: 4 sayfayı geçen ve kriterlere uymayan öyküler değerlendirilmeyecektir.)
 • Yazarlar yarışmaya RUMUZ ile katılacaktır ve öykü sayfasının sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır. Öykü metnine yazarın gerçek adı kesinlikle yazılmamalıdır.
 • Ayrıca bir Word dosyasında yazarın adı, soyadı, rumuzu, kısa öz geçmişi ve iletişim bilgileri(telefon, email, açık adres) yer almalıdır.
 • Başvuru formu, Edebiyatist Dergisi Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran sayılarında yayımlanacaktır. Yarışmaya başvuracak adayların başvuru formunu eksiksiz doldurarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.
 • Yarışmaya başvuru sadece posta aracılığı ile olacaktır. 1 adet öykü kopyası, 1 adet öz geçmiş ve başvuru formu Edebiyatist Yayınevi, Cumhuriyet Mah. Kazım Orbay Cad. No:3 Elysium Residance Şişli/İstanbul adresine başvuru tarihine kadar gönderilmelidir. (Postada yaşanacak gecikmelerden yarışmacılar sorumludur.) Öykü word dosyası ayrıca edebiyatistmedya@gmail.com adresine mail olarak gönderilmelidir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024’tür, postadan kaynaklı geciken eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma sonucu Kasım 2024’te duyurulacak ve ödüller, aynı ay içinde yapılacak ödül töreninde sahiplerine sunulacaktır.
 • Birinci: 20.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (4 Adet): Mansiyon Plaketi
 • İlk 20’ye Giren Öyküler: 2024 Edebiyatist Kristal Kalem Öykü Seçkisi olarak kitaplaştırılacaktır.

Yozgat Valiliği V. Gençler Arası Öykü Yarışması 2024

Katılım Koşulları:

 • “V. Gençler Arası Öykü Yarışması”na 13-25 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecektir. Yarışma 13- 17 ve 18-25 yaş aralıkları olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.
 • “Asım’ın Nesli” sloganıyla gerçekleştirilecek “V. Gençler Arası Öykü Yarışması” İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY’a ithafen düzenlenecektir. Yarışma kapsamında yazılacak eserlerde herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Başvurular 15.02.2024-03.05.2024 tarihleri arasında gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 • Katılımcılar, gsbbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) aracılığıyla başvuru yapabilecektir.
 • 18 yaşından küçük katılımcılar sadece velisi aracılığıyla başvuru yapabilecektir. Yarışmacının velisi gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden kendi E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Velayeti Altındaki Kişi Adına” sekmesini işaretleyip gelen ekranda “Gençler Arası Öykü Yarışmaları” logosunu seçip daha sonra katılımcının bilgilerini girerek başvuru yapacaktır. İstenen bilgileri doldurduktan sonra eseri/dosyayı sisteme yükleyecektir.
 • 18 yaşından büyük katılımcılar kendilerine ait E-Devlet şifreleriyle yarışmaya başvuru yapabilecektir.
 • Yarışmacılar, istenen bilgileri doldurduktan sonra eseri/dosyayı sisteme yükleyecektir.
 • Eser/dosya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine 03.05.2024 tarihlerine kadar yüklenebilecektir. (Sistem 23.59’da kapatılacaktır.)
 • Yarışmacılar başvuru yaparken yarışma kurallarına ve yazdıkları eserden kaynaklanan telif haklarını (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) Bakanlık’a devrettiklerine dair taahhütname-muvafakatnameyi okuyacak ve onaylayacaktır.
 • Eserler her bir kenardan 2,5 cm boşluklu sayfa düzeninde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak olup sadece Pdf dosyası olarak yüklenecektir.
 • Eserler en az 3 (üç) en fazla 10 (on) sayfadan oluşacaktır. Eserler Türkçe yazılacaktır.
 • Yarışmacılar, yarışmaya sadece bir eserle bir defa katılabilir.
 • Yarışma başvurusu tamamlandıktan sonra yarışmacılar herhangi bir güncelleme yapamayacaktır.
 • Yarışma kapsamında başvurusu yapılan eserin alıntı veya kopya olduğunun, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda eserler, Seçici Kurula danışılarak Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından iptal edilir.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin, öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda sorumluluk öykü sahibinindir.
 • “V. Gençler Arası Öykü Yarışması”na gönderilen eserler alanında uzman seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • Birinci: Dizüstü Bilgisayar
 • İkinci: Akıllı Telefon
 • Üçüncü: Akıllı Saat
 • 4-20 Arası: Kitap Hediye Çeki

Nakiyye Elgün Öykü Yarışması 2024

FMV Özel Işık Ortaokulu Müdürlüğü Nakiyye Elgün Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5×2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Öyküler en az iki ( 2 ) sayfadan en fazla dört ( 4 ) A4 sayfasından uzun olmamalıdır.
 • Yarışmaya her öğrenci bir öykü ile katılabilir.
 • Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır. Öyküler ve başvuru formu ilgili Türkçe öğretmeni tarafından gönderilecektir.
 • Yazılar öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Son başvuru tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5×2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Bir öğrenci yalnızca bir ( 1 ) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli ölçütlerden biridir.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.
 • Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
 • Eserler ve istenilen ekler http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi adresine yüklenmelidir.
 • Birinci: 6.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 3.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 1.000 TL

Başvuru Formu

ABAD Cumhuriyeti Anlamak Hikaye Yarışması

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği ABAD Cumhuriyeti Anlamak Hikaye Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Katılımcılar yarışmaya tek bir hikâye ile katılabilir
 • Hikâyeler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
 • Katılımcılar veli ya da vasilerden izin yazısı almak zorundadır.
 • Özel gereksinimli bireylerin belirtmesi halinde her türlü destek, gereksinimleri dernek tarafından karşılanacaktır.
 • Ücret Durumu: Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
 • Gönüllülük: Katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.
 • Veli Muvafakati: Öğrencilerin katılımında velisinin yazılı olarak izni Ek-1 formu ile alınacaktır.
 • Hikayeler ve tüm izin belgeleri abad.org.tr/yunus adresindeki başvuru sayfasından gönderilmelidir.
 • Her türlü yazışmalar için; info@abad.org.tr mail adresini kullanabilirsiniz.
 • Hikâyeler, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman, 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde olmalıdır.
 • Hikâyeler, ortaokul kategorisi için 4 sayfadan fazla, lise kategorisi için 7 sayfadan fazla olmamalıdır.
Ödüller:

Ortaokul Kategorisi:

 • Birinci: Tablet + 2.500 TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dahili Hafıza)
 • İkinci: Tablet + 1.500 TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dahili Hafıza)
 • Üçüncü: 2.500 TL

Lise Kategorisi:

 • Birinci: Tablet + 2.500 TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dahili Hafıza)
 • İkinci: Tablet + 1.500 TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dahili Hafıza)
 • Üçüncü: 2.500 TL

Başvuru Formu

İlyas Salman Şiir ve Öykü Yarışması

Kibele Kültür Sanat Dergisi İlyas Salman Şiir ve Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya Türkiye’de ya da yurtdışında yaşayan, 18 yaşından gün almış herkes katılabilir.
 • Yarışmaya kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı bir rumuz ile başvuracaktır.
 • Hem şiir hem öykü yarışmasına katılmak isteyenler, her kategori için ayrı mail göndermelidir. Şiir ve öykü dosyası aynı mail içinde olan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışma başvurusu ücretsizdir.
 • Kibele Kültür Sanat Dergisi Yayın Kurulu üyeleri ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Başvurular, kibelekultursanatyarisma@gmail.com adresine yapılacaktır.
 • Eser gönderilirken e-mailin konu kısmına gönderilen eserin kategorisine göre “Kibele Kültür Sanat Dergisi Öykü Yarışması Başvurusu” ya da “Kibele Kültür Sanat Dergisi Şiir Yarışması Başvurusu” yazılmalıdır.
 • Başvurular e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eserin bulunduğu PDF dosyasına kendisi için belirlediği bir rumuzu yazarak kaydedecektir. Eserin dosya isminde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır. Rumuzu olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı e-mailin içeriğine ya da eser haricinde başka bir Word dosyasına; rumuz, isim, soy isim, katıldığı eser başlığı, kısa özgeçmiş, ikametgâh adresi ve telefon numarasını yazacaktır. Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde (çevrim içi veya çevrim dışı platformlar) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödülleri geri alınır.
 • Kategorisinde sırasıyla ilk üçe giren eserlerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Kibele Kültür Sanat Dergisine geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır.
 • Kategorisinde sırasıyla ilk ona giren eserler, Kibele Kültür Sanat Dergisi, Kasım sayısında yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler ön elemeye tabi tutulacak, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığın tespit edilmesi durumunda, yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Son başvuru tarihi; 16 Ağustos 2024 (Bu tarihten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.)
 • Jüri değerlendirmeleri sonrasında sırasıyla ilk yirmiye giren eserler, 1 Ekim 2024 tarihinde Kibele Kültür Sanat Dergisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır. -Yarışma jürisi kararı kesindir, itiraz edilemez.

Öykü Dosyası Gönderim Şartları:

 • Eserler PDF formatında gönderilmelidir.
 • Öykü metinlerinde; Türkçeye uygunluk, özgünlük, (Olay örgüsü bütünlüğü, anlatıcı, karakter, zaman, mekân, diyalog.) gibi detaylar göz önüne alınacaktır.
 • Öykü metinleri; A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 • Öykü metinleri; 1,5 satır aralığıyla, en az iki (2) A4 sayfa, en fazla altı (6) A4 Sayfa olmalıdır.
 • Bu şartlara uymayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şiir Dosyası Gönderim Şartları:

 • Şiir dosyası PDF formatında gönderilmelidir.
 • Şiirlerde; Türkçeye uygunluk, özgünlük ve şiir formatına uygunluk gibi detaylar göz önüne alınacaktır.
 • Şiir dosyası; A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 • Şiirler; 1,5 satır aralığıyla, en fazla dört(4) A4 Sayfa olmalıdır.
 • Bu şartlara uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlyas Salman Şiir ve Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 8.000 TL
 • İkinci: 4.000 TL
 • Üçüncü: 2.000 TL
 • Sırasıyla ilk ona giren eser sahiplerine plaket verilecektir.